SVENSKA

Tjänster

Vårt integrerade system

Vi erbjuder ett urval av tjänster som underlättar inköp och hantering av konsulter. Våra digitala lösningar är integrerade med varandra och anpassas efter era behov. Här kan du läsa om några av våra tjänster.

Vendor Management System (VMS)
Vårt prisbelönta system gör det enkelt att upphandla och hantera konsulter på ett överskådligt sätt utan onödigt pappersarbete. Varje installation är unik och systemet anpassas efter era behov. Hanteringen av kandidater, kontrakt och fakturor är automatiserad så rekryteringsprocessen blir snabb, smidig och kostnadseffektiv. Systemet finns lättillgängligt på dator, surfplatta och mobil vilket gör det enkelt för beställare av konsulttjänster att hålla sig uppdaterade och jobba samordnat och effektivt.

Managed Service Provider (MSP)
Ett integrerat MSP-program tillsammans med vårt (eget eller valfritt) VMS-system förändrar i grunden sättet att hantera konsulter och leverantörer. Med vår erfarenhet, certifierade lösningar och tillgång till experter kan vi se till att ni snabbt får en välfungerande lösning på plats med tydliga processer, rutiner och arbetssätt. Vi har lång erfarenhet av att hitta rätt kompetenser som matchar era behov, och vi skräddarsyr ett team som i partnerskap jobbar med er för att lösning och process ska fungera optimalt.

Statement of Work (SOW)
Med den automatiserade modulen i vårt VMS för fastprisprojekt (SOW) får ni en motpart, automatiserade arbetsflöden och tillgång till expertguider som garanterar smidiga upphandlingar och ökad kontroll. Tjänsten minskar finansiella risker genom att identifiera avvikelser och vid behov låsa godkännandeprocessen. På så sätt påbörjas inget arbete innan budgeten är godkänd. All data centraliseras och blir tillgänglig för alla i projektet. Genom ökad transparens och automatisering av fastprisprojekt säkrar vi full efterlevnad av avtalsvillkor och minskar kostnader.

Säkerhetsprövningar och bakgrundskontroller
Vi har lång erfarenhet av att genomföra olika former av säkerhetsprövningar och bakgrundskontroller. Oavsett om delar av er verksamhet är placerad i säkerhetsklass i enlighet med säkerhetsskyddslagen, eller om ni vill ta ett första steg mot tryggare rekryteringar, kan vi bidra med kunskap, erfarenhet och resurser. Vi skräddarsyr arbetet utifrån era behov och hanterar hela eller delar av säkerhetsprocessen.
Daniel Persson
Vice President,
Nordic Business Development

Läs mer om våra lösningar

Daniel utgår från vårt europeiska huvudkontor i Stockholm men arbetar primärt med kunder i Norden. Han har stor erfarenhet av kompetensförsörjning och lösningar för konsulthantering och fokuserar på att hjälpa kunder effektivisera och minska kostnader med hjälp av våra lösningar.

WORKFORCE LOGIQ NORDEN I SIFFROR


  • Nordiskt huvudkontor i Stockholm, med filialer i Göteborg, Malmö, Köpenhamn och Helsingfors
  • Omsättning 8.2 Miljarder SEK
  • 35 kunder, mestadels MSP inkluderat VMS (inköpssystem)
  • Nordens största leverantörsnätverk av stora och små konsultbolag
  • 78 medarbetare med fokus på inköp och rådgivning till kunder över hela Norden
  • Fler än 8000 konsultuppdrag årligen